Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY

Proces rekrutacji nie jest łatwy, wymaga on wielu dokumentów i przestrzegania ścisłych zaleceń formalnych. Po złożeniu przez nas kompletu dokumentów i wstępnym ich zatwierdzeniu, zostanie wyznaczony termin egzaminu wstępnego. Gwarantujemy, że odpowiednio Cię do niego przygotujemy. Korzystając z naszych usług, masz gwarancję dostania się na wymarzony kierunek.

Wszyscy kandydaci na studia medyczne muszą podejść do wewnętrznego egzaminu wstępnego z biologii, chemii oraz języka angielskiego (weterynaria – brak chemii), który jest organizowany przez uczelnię. Egzaminy wstępne organizowane są przez uczelnie co jakiś czas, od początku sierpnia, nawet do końca października.

Głównym kryterium przyjęcia na studia jest wewnętrzny egzamin wstępny z biologii, chemii oraz języka angielskiego (weterynaria – brak chemii), dlatego nawet słabo zdana matura nie eliminuje nas z możliwości startowania na upragnione studia. Pod uwagę jest brana nie tylko matura, ale również nasze oceny uzyskane w szkole średniej. Na niektórych uczelniach jest również możliwość aplikowania na podstawie starej matury oraz wcześniej zdobytego wyższego, medycznego wykształcenia. Każda uczelnia ma specyficzne dla siebie wymagania, każdemu z naszych kandydatów doradzamy, którą uczelnie powinien wybrać – brak matury z chemii lub biologii nie eliminuje kandydata na niektórych uczelniach, gdyż kryteria przyjęć są bardzo złożone.

Ze względu na duże zainteresowanie, od roku 2021/2022 zajmujemy się również przenoszeniem studentów z polskich, słowackich oraz innych europejskich uczelni – na ukraińskie. Do tej pory, tacy studenci musieli zaczynać studia na Ukrainie od nowa – współpracując z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy, jesteśmy w stanie przeprowadzić proces uznania odpowiednich dokumentów oraz ocen uzyskanych na uczelni macierzystej. Osoby, które mają już zdobyte wyższe wykształcenie medyczne, mogą również dzięki temu procesowi ubiegać się o rozpoczęcie studiów na roku wyższym (2-3).

Studia medyczne na Ukrainie – Studia lekarskie na Ukrainie – Stomatologia na Ukrainie

Studia medyczne na Ukrainie

Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

UWAGA

Możesz rozpocząć przewód rekrutacyjny nie posiadając jeszcze matury, liczba miejsc jest ograniczona!

Obecnie trwa nabór na semestr letni (styczeń) – Kijów i Tarnopol.


Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

PIERWSZY ETAP

Proszę o przesłanie skanów niżej wymienionych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@medycyna-ukraina.pl:
– pierwsza strona paszportu,
– świadectwo maturalne,
– świadectwo ukończenia szkoły średniej,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać razem z tłumaczeniami przysięgłymi na język ukraiński. Ze względu na obecną sytuację, wstępne tłumaczenia leżą po stronie kandydata. Po przyjeździe na Ukrainę, osobiście zlecamy tłumaczenia oraz odpisy notarialne, które składamy razem z oryginałami dokumentów na uczelni.


Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

DRUGI ETAP

Po otrzymaniu od nas maila z informacją, że Twoje dokumenty zostały zatwierdzone przez uczelnię, należy przygotować resztę niezbędnych dokumentów oraz ich tłumaczenia.:
– akt urodzenia (skrócony lub pełny),
– apostille do matury (w przypadku Tarnopola oraz Lwowa wymagany jest też apostille do świadectwa ukończenia szkoły średniej)
– negatywny wynik badania HIV
– wyrobić 12 zwykłych zdjęć formatu 3,5 x 4,5 cm, 4 matowe zdjęcia formatu 3,5 x 4,5 cm oraz jedno zdjęcie na płycie CD,
– wypełniony formularz rekrutacyjny.

Zaproszenie wizowe oraz odpowiednie ubezpieczenie medyczne zostaną przewiezione przez nas bezpiecznie na teren Polski a następnie wysłane kurierem na adres korespondencyjny kandydata. Po otrzymaniu dokumentów, należy udać się do Konsulatu Ukrainy, w celu wyrobienia wizy studenckiej. Każdy kandydat otrzymuje do wydrukowania gotowy, wypełniony wniosek wizowy oraz zostaje umówiony na konkretną godzinę w konsulacie. Czas oczekiwania na wizę to 1-3 dni robocze. Po otrzymaniu wizy, przychodzi czas na egzamin wstępny. Każdy kandydat zostaje przez nas odebrany na miejscu oraz zameldowany w dobrze zlokalizowanym hotelu, blisko uczelni. Już przed egzaminem wstępnym dopełniamy wszystkich formalności na uczelni, cały proces zazwyczaj trwa do 2 dni. Ostatnim krokiem jest znalezienie mieszkania, agencje z którymi współpracujemy, czekają na nas na miejscu z bogatą ofertą mieszkań, przygotowaną specjalnie dla nas.


Organizacja roku akademickiego:

I semestr: 01.09.2020 - grudzień 2020
przerwa zimowa: 31.12.2020 – 13.01.2021
II semestr: 14.01.2021 - czerwiec 2021
przerwa letnia: 01.07.2021 – 31.08.2021

Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

ZAPEWNIAM

 • Podpisanie umowy z uczelnią.
 • Otrzymanie danych do platformy Moodle.
 • Zorganizowanie spotkania integracyjnego.
 • Opłacenie wszystkich opłat rekrutacyjnych.
 • Otrzymanie oraz przetłumaczenie planu zajęć.
 • Dodanie do zamkniętej grupy studentów na Facebooku.
 • Załatwienie wszystkich niezbędnych formalności na uczelni.
 • Pomoc podczas opłaty za czesne oraz przy przewalutowaniu.
 • Pomoc przy zakwaterowaniu w dniu poprzedzającym egzamin wstępny.
 • Podłączenie do sieci komórkowej i nielimitowanego, mobilnego internetu.
 • Wyrobienie wniosku wizowego i umówienie na konkretną godzinę w konsulacie.
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania, współpracujemy ze sprawdzonymi agencjami, które gwarantują bezpieczeństwo.
 • Pomoc przy wykonaniu meldunku oraz wyrobieniu „dokumentu osobistego” na tymczasowe zamieszkanie, Posvidki.
 • Zlecenie na miejscu wszelkich niezbędnych tłumaczeń oraz odpisów notarialnych, które muszą być wykonane na Ukrainie.
 • Całoroczną opiekę nad studentem – siedziba naszej firmy znajduje się nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie. Nasi rezydenci służą pomocą na każdym etapie edukacji, nieważne w którym mieście studiujesz.
 • Wyrobienie, odebranie i dostarczenie zaproszenia wizowego oraz ubezpieczenia medycznego, które bezpiecznie dostarczamy na teren Polski, a następnie wysyłamy na adres korespondencyjny kandydata.
 • Przygotowanie do pozytywnego przejścia egzaminu wstępnego – każdy kandydat otrzymuje specjalnie opracowane materiały, które nie tylko przygotowują do egzaminu wstępnego, ale również do pierwszych zajęć na studiach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam do kontaktu!

Zobacz również:
Studia lekarskie na Ukrainie
Studia medyczne na Ukrainie
Stomatologia na Ukrainie