Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY

Proces rekrutacji nie jest łatwy, wymaga on wielu dokumentów i przestrzegania ścisłych zaleceń formalnych. Po złożeniu przez nas kompletu dokumentów i wstępnym ich zatwierdzeniu, zostanie wyznaczony termin egzaminu wstępnego. Gwarantujemy, że odpowiednio Cię do niego przygotujemy. Korzystając z naszych usług, masz gwarancję dostania się na wymarzony kierunek.

Wszyscy kandydaci na studia medyczne muszą podejść do wewnętrznego egzaminu wstępnego z biologii, chemii oraz języka angielskiego (weterynaria – brak chemii), który jest organizowany przez uczelnię. Egzaminy wstępne organizowane są przez uczelnie co jakiś czas, od początku sierpnia, nawet do końca października.

Głównym kryterium przyjęcia na studia jest wewnętrzny egzamin wstępny z biologii, chemii oraz języka angielskiego (weterynaria – brak chemii), dlatego nawet słabo zdana matura nie eliminuje nas z możliwości startowania na upragnione studia. Pod uwagę jest brana nie tylko matura, ale również nasze oceny uzyskane w szkole średniej. Na niektórych uczelniach jest również możliwość aplikowania na podstawie starej matury oraz wcześniej zdobytego wyższego, medycznego wykształcenia. Każda uczelnia ma specyficzne dla siebie wymagania, każdemu z naszych kandydatów doradzamy, którą uczelnie powinien wybrać – brak matury z chemii lub biologii nie eliminuje kandydata na niektórych uczelniach, gdyż kryteria przyjęć są bardzo złożone.

Ze względu na duże zainteresowanie, od roku 2021/2022 zajmujemy się również przenoszeniem studentów z polskich, słowackich oraz innych europejskich uczelni – na ukraińskie. Do tej pory, tacy studenci musieli zaczynać studia na Ukrainie od nowa – współpracując z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy, jesteśmy w stanie przeprowadzić proces uznania odpowiednich dokumentów oraz ocen uzyskanych na uczelni macierzystej. Osoby, które mają już zdobyte wyższe wykształcenie medyczne, mogą również dzięki temu procesowi ubiegać się o rozpoczęcie studiów na roku wyższym (2-3).

Studia medyczne na Ukrainie – Studia lekarskie na Ukrainie – Stomatologia na Ukrainie

Studia medyczne na Ukrainie

Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

UWAGA

Możesz rozpocząć przewód rekrutacyjny nie posiadając jeszcze matury, liczba miejsc jest ograniczona!


Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

PIERWSZY ETAP

Prosimy o przesłanie skanów niżej wymienionych dokumentów na adres e-mail: prospect.med.ua@gmail.com:

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać razem z tłumaczeniami przysięgłymi na język ukraiński. Jest taka możliwość, abyśmy zrobili tłumaczenia na Ukrainie. Jeśli kandydat zdecyduje się zrobić tłumaczenia w Polsce, zostaną one wstępnie zaakceptowane przez uczelnię, w przyszłości jednak będzie trzeba i tak zrobić tłumaczenia na Ukrainie.


Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

DRUGI ETAP

Po otrzymaniu od nas maila z informacją, że Twoje dokumenty zostały zatwierdzone przez uczelnię, należy przygotować resztę niezbędnych dokumentów oraz ich tłumaczenia:

 • akt urodzenia (skrócony lub pełny),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (dowolny lekarz),
 • badanie HIV,
 • wyrobić 10 zwykłych zdjęć formatu 3,5 x 4,5 cm, 4 matowe zdjęcia formatu 3,5 x 4,5 cm oraz jedno zdjęcie na płycie CD,
 • wypełniony formularz rekrutacyjny.

Zaproszenie wizowe oraz odpowiednie ubezpieczenie medyczne zostaną przewiezione przez nas bezpiecznie na teren Polski a następnie wysłane kurierem na adres korespondencyjny kandydata. Po otrzymaniu dokumentów, należy udać się do odpowiedniego konsulatu, w celu wyrobienia wizy studenckiej. Każdy kandydat otrzymuje do wydrukowania gotowy, wypełniony wniosek wizowy oraz zostaje umówiony przez nas na konkretną godzinę w konsulacie. Czas oczekiwania na wizę to zazwyczaj 1-3 dni robocze. Po otrzymaniu wizy, przychodzi czas na egzamin wstępny. Każdy kandydat zostaje przez nas odebrany na miejscu oraz zameldowany w dobrze zlokalizowanym hotelu, blisko uczelni. Już przed egzaminem wstępnym dopełniamy wszystkich formalności na uczelni, cały proces zazwyczaj trwa do 2 dni. Ostatnim krokiem jest znalezienie mieszkania, agencje z którymi współpracujemy, czekają na nas na miejscu z bogatą ofertą mieszkań, przygotowaną specjalnie dla nas.

*Na czas wojny nie ma potrzeby wyrabiania wizy oraz przyjazdu na Ukrainę. Wszelkie formalności załatwiamy na miejscu za studenta.

 

Wszystkie uczelnie prowadzą obecnie zajęcia w formie online, zaś duża część kadry przebywa w krajach tj. Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wszelkie informacje odnośnie braku działania uniwersytetów lub niemożliwości studiowania są informacjami fałszywymi, rozpowszechnianymi w celu osiągnięcia korzyści finansowych przez firmy, które oferują między innymi studia w innych krajach tj. Słowacja, Włochy.


Organizacja roku akademickiego:

I semestr: 01.09.2020 - grudzień 2020
przerwa zimowa: 31.12.2020 – 13.01.2021
II semestr: 14.01.2021 - czerwiec 2021
przerwa letnia: 01.07.2021 – 31.08.2021

Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

ZAPEWNIAM

 • Podpisanie umowy z uczelnią.
 • Otrzymanie danych do platformy Moodle.
 • Zorganizowanie spotkania integracyjnego.
 • Opłacenie wszystkich opłat rekrutacyjnych.
 • Otrzymanie oraz przetłumaczenie planu zajęć.
 • Dodanie do zamkniętej grupy studentów na Facebooku.
 • Załatwienie wszystkich niezbędnych formalności na uczelni.
 • Pomoc podczas opłaty za czesne oraz przy przewalutowaniu.
 • Pomoc przy zakwaterowaniu w dniu poprzedzającym egzamin wstępny.
 • Podłączenie do sieci komórkowej i nielimitowanego, mobilnego internetu.
 • Wyrobienie wniosku wizowego i umówienie na konkretną godzinę w konsulacie.
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania, współpracujemy ze sprawdzonymi agencjami, które gwarantują bezpieczeństwo.
 • Pomoc przy wykonaniu meldunku oraz wyrobieniu „dokumentu osobistego” na tymczasowe zamieszkanie, Posvidki.
 • Zlecenie na miejscu wszelkich niezbędnych tłumaczeń oraz odpisów notarialnych, które muszą być wykonane na Ukrainie.
 • Całoroczną opiekę nad studentem – siedziba naszej firmy znajduje się nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie. Nasi rezydenci służą pomocą na każdym etapie edukacji, nieważne w którym mieście studiujesz.
 • Wyrobienie, odebranie i dostarczenie zaproszenia wizowego oraz ubezpieczenia medycznego, które bezpiecznie dostarczamy na teren Polski, a następnie wysyłamy na adres korespondencyjny kandydata.
 • Przygotowanie do pozytywnego przejścia egzaminu wstępnego – każdy kandydat otrzymuje specjalnie opracowane materiały, które nie tylko przygotowują do egzaminu wstępnego, ale również do pierwszych zajęć na studiach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam do kontaktu!

Zobacz również:
Studia lekarskie na Ukrainie
Studia medyczne na Ukrainie
Stomatologia na Ukrainie