Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego

HISTORIA

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego jest jednym z najstarszych i największych ośrodków edukacyjnych na Ukrainie. Uniwersytet jest jednym z wiodących Uniwersytetów na czwartym poziomie akredytacji. Uniwersytet rozpoczął swoją działalność najpierw jako Wydział Lekarski Uniwersytetu Lwowskiego, który został otwarty 16 listopada 1784 roku, za przyzwoleniem austrackiego cesarza Josefa II.


INFORMACJE

Na uczelni aktywnie funkcjonują i rozwijają się 22 wydziały naukowe: położnictwa i ginekologii, biochemii, higieny, chorób zakaźnych, historii medycyny i farmacji, mikrobiologii, morfologii, neurologii i neurochirurgii, onkologii, otorynolaryngologii, okulistyki, anatomii patologicznej i fizjologii patologicznej, pediatrii, psychiatrii, stomatologii, chorób wewnętrznych, farmakologii, fizjologii, fizykoterapii, chemii i farmacji, chirurgii.

Uniwersytet zapewnia obcokrajowcom przyjęcie na studia na wydziale medycyny ogólnej, wydziale stomatologii i wydziale farmaceutycznym, zapewnia również wstęp na kurs przygotowawczy i staż podyplomowy. Zgodnie z zezwoleniem Ministerstwa Edukacji, Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy АГ №582786 z dnia 07.02.2012 roku, liczba cudzoziemców na studiach licencjackich na pierwszym roku wynosi 250 osób, na kurs przygotowawczy – 100 osób, na studia podyplomowe – 150 osób.
Na 78 wydziałach uniwersyteckich, w Instytucie Patologii Klinicznej, w Centralnym Laboratorium Badawczym (CRL) i Laboratorium Toksykologii Przemysłowej pracuje 1211 naukowców: 134 doktorów nauk i ponad 620 doktorów PhD, w tym 113 profesorów zwyczajnych, 369 docentów, 50 starszych wykładowców, 662 adiunktów, 17 naukowców. Wśród nich jest 23 członków, 7 członków korespondentów Akademii Nauk, 12 zasłużonych pracowników nauki i techniki, 7 zasłużonych pracowników oświaty, 19 zasłużonych lekarzy, 1 zasłużony pracownik kultury fizycznej i sportu, osiem laureatów Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.

Biblioteka uniwersytecka zawiera ponad 530000 tomów podręczników, i innej stosownej literatury medycznej. Biblioteka posiada nowoczesny sprzęt komputerowy. Ma łącze internetowe i jest połączona z innymi naukowymi bibliotekami miejskimi.


WSPÓŁPRACA

Naukowcy uniwersyteccy ściśle współpracują z zagranicznymi kolegami z różnych dziedzin medycyny i farmacji. Umowy o współpracy w zakresie edukacji i badań medycznych zostały podpisane i są realizowane między LNMU a Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Lubelskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytetem Medycznym w Sofii (Bułgaria).

Uniwersytet jest członkiem Międzynarodowych i Europejskich Stowarzyszeń Uniwersytetów, a także jest członkiem prawie 70 innych organizacji międzynarodowych, akademii, federacji. Uniwersytet znajduje się w Katalogu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz w Katalogu Uniwersytetów krajów Europy Środkowej. Pod względem działalności uniwersyteckiej, LNMU zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych i wyższych uczelni medycznych Ukrainy (Scopus 2010 – 2. miejsce wśród uczelni medycznych i akademii Ukrainy).


OBIEKTY NAUKOWE UCZELNI

Zespół budynków Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego zajmuje teren przy ulicy Piekarskiej 52, który jest otoczony parkiem. Budynki powstały w latach 1891-1898 według projektu Józefa Braunseisa dla wydziału medycznego Uniwersytetu Lwowskiego. Przed wejściem do gmachu głównego, znajduje się skwer z fontanną, a wewnątrz umieszczono tablice upamiętniające Jakuba Parnasa i Marcelego Nenckiego. W sąsiednim budynku, mieści się Muzeum Chorób Człowieka. W skład uczelni wchodzi również dawny przytułek dla sierot im. św. Józefa przy ulicy Piekarskiej 69, w czasach II Rzeczypospolitej mieścił się tu Szpital Zakaźny, a obecnie poza częścią naukową znajduje się tu Muzeum Anatomiczne. Ten budynek również otacza park, który ma powierzchnię 5,4 ha, w jego części znajduje się ogród botaniczny (1,5 ha).
Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego obejmuje 6 fakultetów: szkołę medyczną, 78 wydziałów (w tym 48 oddziałów klinicznych), 14 budynków akademickich, 41 szpitali stowarzyszonych, uniwersyteckie centrum stomatologiczne z ponad 2000 frekwencjami podczas zmiany, nauczanie drogerii, ogród botaniczny, CRL i pracownia toksykologii przemysłowej, instytut patologii klinicznej, ośrodek badań nad lekami przeciwnowotworowymi, biblioteka, 8 domów studenckich, sanatorium, kawiarnie i stołówki studenckie, obóz sportowo-zdrowotny „Medyk”.
Na Uniwersytecie działa 40 grup amatorskich, klubów, warsztatów. Wśród nich, trzy grupy amatorskie mają wysoki stopień narodowości. Tymi międzynarodowymi zespołami amatorskimi są: zespół tańca ludowego „Horytsvit”, chór ludowy „Muzy Hipokratesa”, zespół ludowy „Medicus”. Na Uniwersytecie działają 23 kluby sportowo-rekreacyjno-sportowe.

 

Studia lekarskie na Ukrainie – Studia medyczne na Ukrainie – Stomatologia na Ukrainie

Zobacz również:
Studia lekarskie na Ukrainie
Studia medyczne na Ukrainie
Stomatologia na Ukrainie