Kariera w USA

Możliwość rozpoczęcia kariery w Stanach Zjednoczonych Ameryki zaraz po studiach medycznych na Ukrainie to coraz częściej poruszany temat. Artykuł ma na celu kompleksowe przedstawienie całego procesu uzyskania prawa wykonywania zawodu w tym właśnie kraju oraz plusów, jakie idą w parze ze studiowaniem w języku angielskim.

Kariera lekarska w Stanach Zjednoczonych, czy warto ją rozważyć?

Co czwarty lekarz praktykujący w Stanach Zjednoczonych jest obcokrajowcem, lekarze zarabiają tam więcej niż gdziekolwiek indziej, rynek szturmują fachowcy z całego świata – od Szwajcarii po Etiopię. Nie jest to nic dziwnego, gdyż zarobki w USA są dużo wyższe nawet od zarobków w krajach takich jak Norwegia czy Szwajcaria, gdzie koszty życia są bardzo wysokie. Początkowe roczne zarobki specjalizujących się lekarzy wynoszą średnio 63400$, ich pensje rosną wraz z kolejnymi latami szkolenia specjalizacyjnego. Specjaliści mogą liczyć już na niezwykle wysokie wynagrodzenie – młody specjalista w USA zarabia średnio 294 000$ rocznie (wg. Medscape Physican Compensation Report 2017), co daje 24 500 USD = ok. 93000 PLN miesięcznie. To nie wszystko, zarobki rosną wraz z doświadczeniem. Doświadczeni specjaliści z dorobkiem naukowym często negocjują umowy z dyrektorami szpitali a ich wynagrodzenia potrafią sięgać grubo powyżej miliona dolarów rocznie.

Droga do zostania lekarzem w USA nie jest jednak łatwa, z doświadczenia osób, które odniosły sukces w tym kierunku, zdanie egzaminów USMLE wymaga minimum roku dodatkowej, systematycznej nauki podczas studiów. Przygotowując się do tych egzaminów warto zaopatrzyć się w odpowiednie książki, na rynku możemy znaleźć bardzo dużo książek w języku angielskim, przygotowanych specjalnie dla osób, które chcą podejść do tych egzaminów. Popularność również zyskują płatne kursy, między innymi prowadzone w Polsce.

Dyplom ukraińskiej czy polskiej uczelni?

Będąc studentem ukraińskiej uczelni, planując swoją lekarską karierę w USA, nasuwa się na wstępie pytanie – czy warto przenosić się do Polski w celu ukończenia tam edukacji?

Warto pamiętać o tym, że aby nabyć w USA prawo do wykonywania zawodu, trzeba mieć prawo wykonywania zawodu w kraju macierzystym. Tak więc w przypadku absolwentów polskich uczelni, trzeba odbyć po studiach 13 miesięczny staż podyplomowy, a następnie zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK), dopiero wtedy otrzymujemy pełne prawo do wykonywania zawodu. W przypadku ukraińskich uczelni, cały proces jest dużo krótszy i mniej problematyczny. Dodatkowym, niezaprzeczalnym atutem jest fakt, iż w przeciwieństwie do polskiego programu nauczania, ukraiński program jest bardzo zbliżony do amerykańskiego, już nie wspominając o tym, że na Ukrainie zazwyczaj studiujemy w języku angielskim. Nic dziwnego, że statystycznie absolwenci polskich uczelni wypadają kiepsko, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów USMLE na tle innych krajów w Europie. Wykuta wiedza to nie wszystko, często studentom brakuje nie tylko umiejętności praktycznych, ale również umiejętności zastosowania swojej wiedzy w zadaniach klinicznych – egzaminy USMLE to kompleksowe egzaminy, które weryfikują kandydatów pod wieloma aspektami. Absolwenci ukraińskich uczelni za to radzą sobie coraz lepiej, jest to efekt nowoczesnego programu nauczania, który został stworzony dzięki współpracy z amerykańskimi uczelniami. Nie można ukryć, że bardzo duży procent studentów medycznych na Ukrainie stanowią obcokrajowcy. Najczęstszym wyborem jeśli chodzi o karierę po studiach są Niemcy, gdzie największą barierę stanowi znajomość języka niemieckiego, Ci ambitni jednak, coraz częściej wybierają USA.

Dodatkowym aspektem przemawiającym za ukończeniem studiów na Ukrainie jest fakt, iż nostryfikacja ukraińskiego dyplomu w Polsce nie jest już potrzebna, a więc w przypadku zmiany naszych życiowych planów, nie mamy czym się martwić – studia w międzynarodowym środowisku niosą wiele korzyści, już nie wspominając o tym, ile wynosi czesne na polskich uczelniach.

Czym jest USMLE?

United States Medical Examination (USMLE) to szereg egzaminów, których zdanie jest wymagane jeśli chcemy pracować w USA jako lekarz. Jest to również egzamin, który zdają wszyscy amerykańscy studenci kształcący się na uczelniach w USA.

USMLE składa się z 3 kroków – step 1, step 2 (step 2 CK i step 2 CS), step 3. Do rozpoczęcia rezydentury wymagane jest w większości przypadków zdanie USMLE do poziomu step 2 CS włącznie. Step 3 na ogół można zdawać później i daje on możliwość samodzielnej praktyki lekarskiej na terenie USA. Pytania na egzaminie odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, stanowią opis przypadku medycznego i zadanego do niego pytania. Rodzaj pytania zależy od stepu. Do egzaminu USMLE Step 1 oraz Step 2 CK możemy podejść w wielu krajach, między innymi w Polsce.

Należy również zdać egzamin z języka angielskiego. Jest to egzamin wielokrotnego wyboru, składający się z trzech części – Comprehension of Spoken English, English Structure i Vocabulary. Jest on dokładnym odpowiednikiem egzaminu zwanego Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Egzamin z języka angielskiego zdaje się w trakcie zdawania drugiego stopnia egzaminu USMLE. Osoby, które nie zdały części językowej egzaminu USMLE a zdały część medyczną, nie muszą już zdawać języka angielskiego w trakcie następnej sesji egzaminu medycznego. Mogą zdawać egzamin TOEFL, a przesłane rezultaty mają równowartość części językowej zdawanej w czasie drugiego stopnia USMLE. Egzamin ten kosztuje $40.

Step 1

Celem testu jest sprawdzenie wiedzy z nauk podstawowych i umiejętność wykorzystania jej w zrozumieniu mechanizmów i zasad leżących u podstaw chorób i zdrowia. Egzamin trwa 8 godzin i jest podzielony na 7 godzinnych części po 50 pytań – pozostała 1 godzina jest wykorzystywana na przerwy wedle uznania zdającego.

Zakres materiału: ogólne zasady i mechanizmy w medycynie, układ hematopoezy i limfatyczny, OUN i obwodowy układ nerwowy, skóra i podskórna tkanka łączna, układ mięśniowo-szkieletowy, układ sercowo-naczyniowy, układ pokarmowy, układ moczowy/nerkowy, układ reprodukcyjny, układ hormonalny, układ immunologiczny.


Step 2 CK (Clinical Knowledge)

Celem testu jest sprawdzenie czy potrafisz (pod nadzorem) wykorzystać swoją wiedzę, która jest niezbędna do świadczenia opieki nad pacjentem. Nacisk położony jest na promocję zdrowia i zapobieganie chorobom.

CK to egzamin składający się z 370 pytań i trwa 9 godzin (8 h egzaminu i sumarycznie 1 h przerw).


Step 2 CS (Clinical Skills)

CS to konfrontacja z 12 standaryzowanymi pacjentami, których należy zbadać i sporządzić notatki w postaci SOAP. Liczy się także sposób nawiązywania kontaktu. Step 2 CS zdaje się w USA (jest 5 ośrodków): Atlanta, Chicago, Houston, Philadelphia, Los Angeles.


Step 3

Celem testu jest sprawdzenie czy jesteś gotów wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w sprawowaniu opieki medycznej bez nadzoru. Egzamin jest dwudniowy.

Dzień 1

Egzamin trwa 8 godzin (7h + 45 min przerwy + ewentualne 15 minut na „tutorial”) i składa się z 336 pytań wielokrotnego wyboru, podzielonych na 7 bloków.

Dzień 2

Na początek mamy 144 pytań wielokrotnego wyboru, które zdaje się w 4 blokach (łącznie 3h), a następnie przechodzi się do 9 symulacji przypadków medycznych (4h).

 

 

Jeśli wciąż czujesz niedosyt wiedzy na temat USMLE, zachęcamy do wizyty oficjalnej strony.