Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Ołeksandra Bohomołcia w Kijowie

w moderacji