Rząd przyjął projekt noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 12.07.2020

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Co zakłada projekt?

Jak czytamy w komunikacie KPRM, rząd chce poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia.

– Wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską).
– Umożliwiono zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców).
– Przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce.

Szczegółowe rozwiązania:
– Przewidziano szybką ścieżkę potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez lekarza i lekarza-dentystę – wykształconych w Polsce. W praktyce oznacza to szybsze przystępowanie przez lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i lekarzy dentystów do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (na ostatnim roku studiów) oraz do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego (na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego).
Dla lekarzy i lekarzy dentystów legitymujących się dyplomem uzyskanym w krajach spoza UE, zwłaszcza obywateli polskich, przewidziano nową ścieżkę weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Wprowadzono dla nich Lekarski Egzamin Weryfikacyjny lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny – ich zaliczenie będzie uprawniać wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych bez możliwości podejmowania aktywności naukowej i dydaktycznej.
– Wprowadzono możliwość zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów z tytułem specjalisty na czas określony tylko w danym podmiocie leczniczym. Chodzi o osoby, które zdobyły odpowiednie kwalifikacje w krajach trzecich (będzie to dotyczyć obywateli polskich i cudzoziemców).
– Dokonano korzystnej dla młodych lekarzy zmiany przepisów dotyczących przebiegu stażu podyplomowego. Młody lekarz, oprócz stałej części stażu, będzie mógł drugą część stażu poświecić na wybrane przez siebie dziedziny medycyny (nie więcej niż 3), czyli odbyć tzw. „staż personalizowany”.
– Korzystnym rozwiązaniem będzie centralny rozdział wolnych miejsc przeznaczonych na kształcenie specjalistyczne, czyli w praktyce możliwość ich wyboru na terenie całego kraju we wszystkich dziedzinach medycyny. Oznacza to zastąpienie systemem centralnym dotychczasowego wojewódzkiego postępowania kwalifikacyjnego na wolne miejsca specjalizacyjne.
– W trakcie naboru na specjalizacje, lekarze będą mieli udostępnioną listę podmiotów leczniczych, które w ramach zachęty zaproponują im dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzenia. Powinno to pozwolić na wykorzystanie miejsc szkoleniowych, które do tej pory nie cieszyły się dużą popularnością wśród młodych lekarzy.
– Wprowadzono nowy egzamin: Państwowy Egzamin Modułowy, który będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej. Egzamin ten nie będzie obowiązkowy, ale po jego zdaniu lekarz będzie miał większe uprawnienia. Placówka medyczna będzie mogła go wykazać kontrakcie z NFZ, co dla takiego lekarza może oznaczać wyższe wynagrodzenie.
Wprowadzono dodatek finansowy dla kierowników specjalizacji za prowadzony nadzór nad kształceniem przyszłych specjalistów.
Jak przewiduje projekt, nowe przepisy ustawy wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. z wyjątkiem przepisów wymagających rozbudowy elektronicznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, które zaczną obowiązywać w terminie późniejszym.

Źródło: KPRM

BPO

Źródło: https://www.politykazdrowotna.com/52776,rzad-przyjal-projekt-noweli-ustawy-o-zawodach-lekarza-i-lekarza-dentysty?fbclid=IwAR20hZ2y_4t2UK_VbmKEIEbSQMLs7eQ6aJk9_8T-xI6X2IrMPvA89OTk7x4